Press Releases

Uni Systems Bulgaria in the 15th edition of “Day of the Technologies” conference

Uni Systems participated in the 15th edition of “Day of the Technologies” conference in the Center for Education and Culture “Iliev” at the American University in Sofia.

Please find below the Bulgarian version | Моля, вижте по-долу българската версия 

The event, which was organized by the Bulgarian Information Consortium, is an annual libraries event that takes place in Bulgaria, covering all aspects of library functions.

Uni Systems, as a leader in Museums, Libraries & Historical Archives Information Solutions in the area of SE Europe, presented the new trends in the RFID Solutions for Libraries in the presentation “Your Library at the comfort of your User”.

The Company has been investing in Library Information Systems since 1997, providing integrated solutions that meet the requirements of any type of library, such as Academic, Public, Special, School or Consortia. Having in-depth know-how of the library, as well as the museum  industry and through strategic alliances with leading vendors, Uni Systems’ certified engineers provide in-house implementation services to conform to the challenges of any project.

Uni Systems’ accumulative experience delivers the technological platform that supports the upgrade of a Library, into an open and dynamic knowledge entity.


Uni Systems Bulgaria взе участие в 15-то издание на „Ден на технологиите„, което се проведе на 23.03.2012 в  Център за образование и култура "Илиев" на АУБ, гр. София.

Събитието, чиито организатори са Български Информационен Консорциум, е сред най-значимите годишни библиотечни събития, които се организират в България и обхваща всички аспекти на библиотечните функции.Uni Systems, която е утвърден лидер в сферата на решения за Музей, Библиотеки и Архиви в Югоизточна Европа, представи новостите в RFID продуктите, в своята тема „Вашата библиотека - Удобство за Вас и посетителите Ви“.Компанията инвестира в библиотечно-информационни системи от 1997 г.

насам и предоставя цялостни решения, които отговарят на изискванията на всеки тип библиотеки, както академични библиотеки, така и обществени, специални, училищни или консорциуми.Чрез детайлно и задълбочено опознаване на библиотечната, както и на музейната индустрия и чрез сратегически партньорства с водещи производители, специализираните инженери на Uni Systems предоставят услуги по внедряването и успяват да се справят с предизвикателствата на всеки проект. 

Чрез натрупания си опит Uni Systems предоставя технологична платформа, която поддържа обновяването на библиотеките в отворена и динамична среда.